Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy pre win verzia 201110c boli dopracované tieto zmeny:

Verzia zm201110c obsahuje moľnosť úpravy bankového spojenia pre Daňový úrad podľa vyhlášky 378/2011.

V časti Parametre - Parametre organizácie - Dane si zadajte správne bankové spojenie pre odvod preddavkov na daň zo závislej činnosti. Novou verziou sa vyplnilo správne predčíslie účtu na úhradu preddavkov dane a správny variabilný symbol. Vy opravte uľ len číslo účtu.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému