Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 1.2012 boli dopracované tieto zmeny:

Zmenili sme spôsob archivácie a obnovy údajov. Od teraz si môžete údaje archivova buď do adresára programu alebo na vybrané zariadenie (disketa, USB kžúč, iný adresár na disku, iný disk, atď.) Kliknite na tlačidlo „Vybra“ a vyhžadajte si umiestnenie pre súbor faktdata.rar.

Pribudla možnos kopírovania celej faktúry a objednávky. Postavte sa vybranú faktúru / objednávku, stlačte kopíruj a otvorí sa Vám okno s rovnakými údajmi ale novým poradovým číslom. Túto funkciu využijete, ak sa Vám faktúry alebo objednávky kompletne opakujú.

Do číselníka dodávatežov / odberatežov sme pridali kolonku „Subjekt verejnej správy“ s využitím pri konsolidácií verejnej správy.

Po prechode účtovníctva do roku 2012 je opä prístupné rozúčtovanie dokladov (platí pre UMS a URO)

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému