Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Bytové hospodárstvo1.2012Win.9.1.2012
2.  Evidencia obyvateľstva1a.2012Win.25.1.2012
  1.2012Win.17.1.2012
  2.2012Win.12.6.2012
3.  Fakturácia1.2012Win.1.2.2012
  2.2012Win.22.3.2012
  3a.2012Win.26.4.2012
  3.2012Win.23.4.2012
  4a.2012Win.9.7.2012
  4b.2012Win.20.7.2012
  4.2012Win.5.7.2012
4.  Majetok1.2012Win.3.1.2012
  2.2012Win.28.2.2012
  3.2012Win.20.4.2012
  4.2012Win.20.6.2012
  5.2012Win.2.8.2012
  6.2012Win.18.10.2012
  7a.2012Win.19.11.2012
  7.2012Win.14.11.2012
  8.2012Win.28.12.2012
5.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2012Win.9.1.2012
  2.2012Win.23.2.2012
  3.2012Win.2.4.2012
  3.2012aWin.23.4.2012
  4.2012Win.13.12.2012
6.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2012Win.9.1.2012
  2.2012Win.23.2.2012
  3.2012Win.30.3.2012
  4.2012Win.13.12.2012
7.  Ostatné miestne dane1.2012Win.9.1.2012
  2.2012Win.13.12.2012
8.  Personalistika a mzdy pre win201201Win.31.1.2012
  201201aWin.3.2.2012
  201201bWin.6.2.2012
  201201cWin.21.2.2012
  201202Win.27.2.2012
  201203Win.30.3.2012
  201203aWin.4.4.2012
  201203bWin.12.4.2012
  201203cWin.23.4.2012
  201205Win.31.5.2012
  201206Win.28.6.2012
  201206aWin.16.7.2012
  201207Win.31.7.2012
  201209Win.1.10.2012
  201209aWin.2.10.2012
  201209bWin.15.10.2012
  201212Win.27.12.2012
  201212aWin.9.1.2013
9.  Pokladňa1.2012Win.31.1.2012
  2.2012Win.23.3.2012
  3.2012Win.2.5.2012
  4.2012Win.17.7.2012
10.  Skladové hospodárstvo1a.2012Win.17.10.2012
  1.2012Win.7.12.2011
11.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2012Win.10.2.2012
  2.2012Win.21.6.2012
  3.2012Win.31.10.2012
12.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2012Win.15.2.2012
  2.2012Win.22.6.2012
  3.2012Win.7.11.2012
13.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2012Win.14.2.2012
  2.2012Win.25.6.2012
  3.2012Win.2.11.2012
14.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2012Win.30.1.2012
  2.2012Win.24.2.2012
  3.2012Win.22.3.2012
  4.2012Win.4.4.2012
  4.2012aWin.11.4.2012
  4.2012bWin.13.4.2012
  5.2012Win.27.6.2012
  6.2012Win.30.10.2012
  7.2012Win.17.12.2012
  7.2012aWin.8.1.2013
  7.2012bWin.18.1.2013
  8.2012pWin.29.1.2013
15.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2012Win.30.1.2012
  2.2012Win.24.2.2012
  3.2012Win.22.3.2012
  4.2012Win.4.4.2012
  4.2012aWin.11.4.2012
  5.2012Win.27.6.2012
  6.2012Win.30.10.2012
  7.2012Win.17.12.2012
  8.2012pWin.29.1.2013
  4.2012bWin.13.4.2012
16.  Účtovníctvo RO-Školy1.2012Win.30.1.2012
  2.2012Win.24.2.2012
  3.2012Win.22.3.2012
  4.2012Win.4.4.2012
  5.2012Win.27.6.2012
  5.2012aWin.28.6.2012
  6.2012Win.30.10.2012
  7.2012Win.17.12.2012
  7.2012aWin.8.1.2013
  8.2012pWin.29.1.2013
17.  Vodné a stočné1.2012Win.20.2.2012
  1.2012aWin.22.2.2012
  2.2012Win.15.5.2012