Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 3.2012 boli dopracované tieto zmeny:

Do faktúr sme pridali novú kolonku „špecifický symbol“, ktorá slúľi ako ďalší identifikátor platby.

Do nastavenia programu sme pridali novú záloľku „Symboly“, kde si môľete prednastaviť symboly platieb (variabilný, konštantný a špecifický) zvlášť pre prijaté a odoslané faktúry. Pre Variabilný a špecifický symbol sa dajú prednastaviť: interné číslo faktúry, číslo faktúry alebo konštantu, ktorú zadáte tu. Ak si zvolíte napr. pre VS číslo faktúry, tak pri vloľení novej faktúry a vyplnení čísla faktúry sa VS vyplní automaticky.

Pri tvorbe exportného súboru pre eBanking sa v nastavení programu, záloľke „Symboly“ nachádza aj nastavenie kolonky „Avízo“ (Správa pre príjemcu). Rovnako si tam môľete nastaviť, ktorý údaj sa bude do kolonky vypĺňať. Prednastavili sme názov dodávateľa. Pre formát ABO je potrebné uviesť aj názov organizácie. Všetky tieto údaje nesmú obsahovať interpunkčné znamienka (diakritiku). Pri názve dodávateľa sa diakritika upravuje automaticky.

Vytvorili sme nový číselník konštantných symbolov..

Do funkcie eBankingu pri úhrade prijatých faktúr sme pridali ďalší formát GEMINI a GEMINI xml, ktorý podporuje Prima Banka, Tatrabanka, ...

Formálne sme upravili aj vzhľad tlače odoslanej faktúry.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému