Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Pokladňa verzia 4.2012 boli dopracované tieto zmeny:

Upravili sme vlastný text pod pokladničný doklad. Ak ste si tento vlastný nikdy neupravovali, zmenil sa Vám automaticky. Ak ste si ho už niekedy upravovali, tak sa Vám ponechal. Ak si ho chcete zmeni (Servis->Nastavenie programu->Doklady->Oprav text), stačí tento text vymaza (aby v texte nebol žiaden znak, ani prázdny riadok), uloži a vypnú program. Pri najbližšom štarte sa Vám preddefinuje nový text o finančnej operácií, ktorý znie takto:

Finančná operácia je - nie je v súlade so schváleným rozpočtom, s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, s osobitnými predpismi, s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutiami a s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum .............................. Podpis ..............................

a spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum .............................. Podpis ..............................

Obsahovo sme upravili aj vzhžad tlače Kontroly pokladničnej hotovosti. Túto funkciu sme premenovali na „Inventárny súpis“. V tlačive je aj mimo iných nová kolonka „Hmotne zodpovedná osoba“. Tento údaj si vyplňte cez Servis->Nastavenie programu->Užívatež->Hmotne zodpovedná osoba.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému