Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 1.2013 boli dopracované tieto zmeny:

Vytvorili sme spôsob mesačnej automatickej archivácie pri ukončovaní programu. Mesačný archívny súbor sa automaticky vytvorí vtedy, keď pre konkrétny mesiac ešte nebol vytvorený (súbor neexistuje). Archívny súbor má názov „autoeoYYYYMM.rar“, kde YYYY je aktuálny rok a MM aktuálny mesiac a ukladá sa do podadresára ARCHIV v adresári programu Evidencia obyvateľstva. Napr. autoeo201302.rar sa Vám vytvorí, keď prvý krát v mesiaci február spustíte a následne ukončíte program.

Ak ste tlačili druhú stranu prihlasovacieho lístka na TP alebo PP, tak sa Vám vytvorili 2 tlačové zostavy, prvá s 1. stranou lístka a druhá s 2. stranou lístka. Odteraz sa uľ vytvorí len jedna tlačová zostava s 2 stranami.

Dieťaťu (vek do 15 rokov) na prechodnom pobyte sa netlačil jeho zákonný zástupca na prihlasovacom lístku na PP, odteraz sa uľ tlačí, ak je zadaný (cez ľlté tlačidlo Zák. zástupca, opatrovník, vedúci prísl. zar.)

Občania odsťahovaní k 31.12. a občania zomrelí 31.12. sa v demografických údajov rátali aj medzi občanov na TP ak bolo obdobie spracovania do 31.12.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému