Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2013Win.13.2.2013
  2a.2013Win.15.7.2013
  2.2013Win.4.7.2013
  3.2013Win.3.10.2013
2.  Fakturácia1a.2013Win.4.2.2013
  1b.2013Win.6.2.2013
  1.2013Win.30.1.2013
  2.2013Win.15.2.2013
  3.2013Win.22.7.2013
3.  Majetok1.2013Win.25.1.2013
  2.2013Win.19.6.2013
  3.3013Win.15.8.2013
  4.2013Win.14.11.2013
  5.2013Win.16.1.2014
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2013Win.7.1.2013
  1.2013aWin.21.1.2013
  1.2013bWin.6.2.2013
  1.2013cWin.6.3.2013
  2.2013Win.17.4.2013
  2.2013aWin.23.5.2013
  3.2013Win.11.6.2013
  4.2013Win.16.12.2013
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2013Win.7.1.2013
  1.2013aWin.9.1.2013
  1.2013bWin.14.1.2013
  1.2013cWin.5.3.2013
  1.2013dWin.13.3.2013
  2.2013Win.28.5.2013
  3.2013Win.13.12.2013
6.  Ostatné miestne dane1.2013Win.24.1.2013
  1.2013aWin.12.2.2013
  1.2013bWin.13.3.2013
  2.2013Win.13.6.2013
  3.2013Win.17.12.2013
7.  Personalistika a mzdy pre win201301Win.30.1.2013
  201301bWin.19.2.2013
  201301cWin.27.2.2013
  201302Win.7.3.2013
  201302aWin.22.3.2013
  201307Win.15.7.2013
  201310Win.6.11.2013
  201310awin.11.11.2013
  201311Win.2.12.2013
  201311aWin.3.12.2013
  201312Win.20.12.2013
  201312bWin.22.1.2014
8.  Pokladňa1a.2013Win.21.3.2013
  1.2013Win.8.2.2013
  2.2013Win.10.4.2013
  3a.2013Win.9.10.2013
  3.2013Win.30.9.2013
  4.2013Win.20.11.2013
9.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2013Win.16.5.2013
10.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2013Win.27.5.2013
11.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2013Win.23.5.2013
12.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2013Win.29.1.2013
  2.2013Win.15.3.2013
  2.2013aWin.20.3.2013
  2.2013bWin.21.3.2013
  3a.2013Win.9.4.2013
  3.2013Win.5.4.2013
  3.2013bWin.12.4.2013
  3.2013cWin.9.5.2013
  4.2013Win.1.7.2013
  4.2013aWin.11.7.2013
  4.2013bWin.16.9.2013
  4.2013cWin.14.10.2013
  5.2013Win.18.12.2013
  6.2013Win.8.1.2014
  6.2013aWin.17.1.2014
  7.2013pWin.22.1.2014
13.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2013Win.29.1.2013
  2.2013Win.16.3.2013
  2.2013aWin.20.3.2013
  2.2013bWin.21.3.2013
  3a.2013Win.9.4.2013
  3.2013Win.5.4.2013
  4.2013Win.1.7.2013
  4.2013aWin.11.7.2013
  4.2013bWin.16.9.2013
  5.2013Win.18.12.2013
  6.2013Win.8.1.2014
  6.2013aWin.17.1.2014
  7.2013pWin.22.1.2014
14.  Účtovníctvo RO-Školy1.2013Win.29.1.2013
  2.2013Win.16.3.2013
  2.2013aWin.20.3.2013
  2.2013bWin.21.3.2013
  3a.2013Win.9.4.2013
  3.2013Win.5.4.2013
  4.2013Win.1.7.2013
  4.2013aWin.11.7.2013
  4.2013bWin.16.9.2013
  5.2013Win.18.12.2013
  6.2013Win.8.1.2014
  6.2013aWin.17.1.2014
  7.2013pWin.22.1.2014
15.  Vodné a stočné1.2013aWin.15.2.2013
  1.2013Win.12.2.2013