Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 2.2013 boli dopracované tieto zmeny:

Kolonka Miesto narodenia bola navýšená na 32 znakov a kolonka Číslo bytu bola navýšená na 4 čísla.

Pri tlačových výstupoch pribudla moľnosť triedenia dát aj podľa dátumu narodenia.

Boli opravené texty na prihlasovacích lístkoch ohľadne osôb mladších ako 15 rokov.

Pri evidencií detí, ak otec alebo matka nemajú trvalý pobyt v obci/meste, ich údaje je moľné vloľiť do tzv. súboru externých osôb. Pre aplikáciu je nutné do kolonky matka alebo otec zadať rodné číslo a program Vám po otázke dovolí zadať potrebné údaje. Tie sa dotiahnu na inforiadok vedľa. Ak chcete údaje upraviť, stačí zvoliť rovnaký postup ako pri pridávaní. Tieto údaje je však moľné len pre otca, ak dieťa býva u matky alebo len pre matku, ak dieťa býva u otca.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému