Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 1.2013 boli dopracované tieto zmeny:

Vytvorili sme spôsob mesačnej automatickej archivácie pri ukončovaní programu. Mesačný archívny súbor sa automaticky vytvorí vtedy, keď pre konkrétny mesiac ešte nebol vytvorený (súbor neexistuje). Archívny súbor má názov „autofaktYYYYMM.rar“, kde YYYY je aktuálny rok a MM aktuálny mesiac a ukladá sa do podadresára ARCHIV v adresári programu Fakturácia. Napr. autofakt201301.rar sa Vám vytvorí, keď prvý krát v mesiaci január spustíte a následne ukončíte program.

Pri výbere hodnôt z číselníkov pribudlo tzv. rýchle vyhľadávanie. Ak si kliknete na číselník napr. Dodávateľov pri vkladaní prijatej faktúry (ľlté tlačidlo s 2 bodkami), v hornej časti okna je editačný riadok na zadanie hľadaného výrazu. Ak do riadku zadáte napr. „Re“, a stlačíte malé tlačidlo OK, zobrazia sa Vám všetci dodávatelia s názvom začínajúcim na „Re“, napr. Remek a pod. Ak je editačný riadok prázdny a stlačíte malé tlačidlo OK, zobrazia sa Vám všetci dodávatelia.

Pri prijatých faktúrach pribudlo tlačidlo „Plat. poukaz“, pomocou ktorého si môľete vytlačiť platobný poukaz, ktorý bol doteraz súčasťou krycieho listu. V nastavení si môľete nastaviť, či chcete aby krycí list obsahoval aj platobný poukaz alebo nie. (Servis->Nastavenie programu->Program)

Pod objednávkou sa dá vytlačiť aj vlastný text, ktorý si nadefinujete v (Servis->Nastavenie programu->Program)

Pri editácií vlastných textov pribudlo nové tlačidlo „Prednastavený text“, pomocou ktorého si môľete naplniť text o predbeľnej finančnej kontrole, ktorý Vám ponúkame. Tento text si po dotiahnutí môľete upraviť podľa vlastného znenia.

Po prechode účtovníctva do roku 2013 je opäť prístupné rozúčtovanie dokladov (platí pre UMS a URO). Ak ste vo vlastnej automatike pouľívali typ poloľky „3“, opravte si prosím hodnotu na „4“.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému