Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Pokladňa verzia 3.2013 boli dopracované tieto zmeny:

Rozšírili sme kolonku Prijaté od/Vydané komu a Účel platby o ďalší riadok v rovnakej šírke 55, resp. 40 znakov. Druhý riadok je doplňujúci, ak sa Vám údaje nezmestia do prvého. Ak druhý riadok nevyplníte, ušetríte 1 riadok pri tlači zostáv alebo dokladu. Ak sú vyplnené oba riadky, vytlačia sa pod seba.

Rozšírili sme aj kolonku Názov z adresára z 25 na 40 znakov. Pri výbere z adresára sa záznam (Názov+Ulica+PSČ+Mesto) môľe rozloľiť do oboch riadkov, podľa celkovej dĺľky záznamu. Ak je väčšia ako 55 znakov, do prvého riadku sa dotiahne názov, resp. meno+priezvisko a do druhého adresa.

Kvôli rozšíreniu koloniek sme upravili aj všetky tlačové zostavy a najmä tlač dokladu. Zúľila sa hlavička dokladu, netlačí sa IČO, DIČ a IČDPH ak nie sú vyplnené.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému