Najnovšie verzie

Naši partneri

Fakturácia

Program slúži na evidovanie prijatých a odoslaných faktúr, dodávateľov, odberateľov, zmlúv a objednávok. Umožňuje tlačiť faktúru, krycí list, knihy prijatých a odoslaných faktúr, saldokontá, rôzne tlačové zostávy, objednávky, upomienky. Pri štarte programu dostanete upozornenie, ak máte nejaké faktúry po lehote splatnosti. Súčasťou adresára dodávateľov / odberateľov je aj číselník zmlúv / objednávok pre konkrétneho odberateľa / dodávateľa. Faktúru je možné vytvoriť s predmetmi, formou textu alebo kombinovane s využitím číselníkov predmetov, merných jednotiek, textov, bankových účtov a vlastných textov. Úhradu faktúr je možné vykonávať aj čiastkovo, faktúra prejde do stavu uhradená, až keď suma úhrad je rovná celkovej sume faktúry. Program pracuje v režimoch platcu aj neplatcu DPH. Stále je možné pracovať v duálnom režime zobrazovania cien EUR/SK alebo už len v mene Euro. V programe je zabezpečené exportovanie do excelovského alebo XML súboru. Program podporuje export faktúr a objednávok pre účely zverejňovania. Priamo podporujeme portál zverejni.info a webový modul od firmy WEBY GROUP. Pre účely elektronického bankovníctva vytvárame hromadný príkaz na úhradu, ktorý sa generuje v elektronickom formáte ABO.

Spracovanie pozostáva z týchto častí:
 • Záznam - Aktualizácia prijatých faktúr
 • Vystavenie - Aktualizácia odoslaných faktúr
 • Úhrada prijatých / odoslaných faktúr
 • Kniha prijatých / odoslaných faktúr
 • Vystavenie objednávky
 • Aktuálny stav faktúry
 • Prehľad uhradených / neuhradených faktúr
 • Prehľad faktúr podľa dodávateľa / odberateľa
 • Saldokonto dodávateľa / odberateľa
 • Tlač prijatých / odoslaných faktúr s výberom
 • Číselníky

Program je priamo napojený na účtovníctvo miestnych samospráv a účtovníctvo rozpočtových organizácií. Je možné si vytvoriť vlastné účtovné prípady, ktoré sa často opakujú a potom pomocou tlačidla Vlastná automatika si ich dotiahnuť na účtovný doklad.

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Fakturácia Fakturácia Fakturácia
Fakturácia Fakturácia Fakturácia
Fakturácia Fakturácia Fakturácia

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky