Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2006Win.13.10.2006
  2.2006Win.19.12.2006
2.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2006Win.29.9.2006
  2.2006Win.11.12.2006
3.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2006Win.26.10.2006
  2.2006Win.11.12.2006
4.  Ostatné miestne dane1.2006Win.13.10.2006
  2.2006Win.11.12.2006
5.  Personalistika a mzdy2.67DOS.18.12.2006
6.  Pošta1.2006Win.10.11.2006
7.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2006Win.20.10.2006
8.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2006Dos.3.2.2006
9.  Vodné a stočné1.2006Win.11.11.2006