Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2021Win.11.1.2021
  1.2021Win.16.12.2020
  2.2021Win.18.8.2021
2.  Fakturácia1a.2021Win.3.2.2021
  1.2021Win.25.1.2020
3.  Personalistika a mzdy pre win202101Win.29.01.2021
  202101aWin.03.02.2021
  202101bWin.12.02.2021
  202101cWin.08.04.2021
  202104Win.28.04.2021
  202104aWin.19.05.2021
  202105Win.28.05.2021
  202105aWin.23.06.2021
  202107Win.29.07.2021
  202108Win.25.08.2021
  202110Win.28.10.2021
  202110aWin.18.11.2021
  202111Win.29.11.2021
  202111aWin.08.12.2021
  202111bWin.04.01.2022
  202111cWin.04.01.2022
  202111dWin.17.01.2022
  202111xWin.21.01.2022
4.  Pokladňa1.2021Win.25.6.2021
5.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2021Win.28.7.2021
6.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2021Win.23.2.2021
  2.2021aWin.10.3.2021
  2.2021bWin.3.5.2021
  3.2021Win.29.9.2021
  3.2021aWin.26.10.2021
  3.2021bWin.10.11.2021
  4.2021Win.27.12.2021
  4.2021aWin.10.1.2022
  5.2021pWin.21.1.2022
  5.2021paWin.23.1.2022
7.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2021Win.23.2.2021
  2.2021aWin.10.3.2021
  3.2021Win.29.9.2021
  3.2021aWin.26.10.2021
  3.2021bWin.10.11.2021
  4.2021Win.27.12.2021
  4.2021aWin.10.1.2022
  4.2021bWin.21.1.2022
  5.2021pWin.22.1.2022
8.  Účtovníctvo RO-Školy2.2021Win.23.2.2021
  2.2021aWin.10.3.2021
  3.2021Win.29.9.2021
  3.2021aWin.26.10.2021
  3.2021bWin.10.11.2021
  4.2021Win.27.12.2021
  4.2021aWin.10.1.2022
  4.2021bWin.21.1.2022
  5.2021pWin.21.1.2022