Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2017Win.22.9.2017
  1b.2017Win.27.9.2017
  1c.2017Win.25.10.2017
  1.2017Win.21.9.2017
2.  Fakturácia1.2017Win.22.2.2017
  2.2017Win.23.8.2017
3.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2017Win.21.2.2017
  2a.2017Win.12.1.2018
  2.2017Win.13.12.2017
4.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2017Win.21.2.2017
  2.2017Win.8.12.2017
5.  Ostatné miestne dane1.2017Win.21.2.2017
  2.2017Win.6.12.2017
6.  Personalistika a mzdy pre win201701Win.1.2.2017
  201707Win.26.7.2017
  201707aWin.4.10.2017
  201711Win.29.11.2017
7.  Pokladňa1.2017Win.23.1.2017
8.  Registratúra1a.2017Win.23.6.2017
  1.2017Win.1.6.2017
9.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2017Win.22.5.2017
10.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2017Win.5.9.2017
11.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2017Win.1.9.2017
12.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2017Win.28.2.2017
  3.2017Win.22.3.2017
  3.2017aWin.10.4.2017
  3.2017bWin.28.4.2017
  3.2017cWin.24.5.2017
  4.2017Win.23.10.2017
  4.2017aWin.17.11.2017
  5.2017Win.12.12.2017
  6.2017pWin.3.1.2018
13.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2017Win.28.2.2017
  3.2017Win.22.3.2017
  3.2017aWin.10.4.2017
  3.2017bWin.28.4.2017
  4.2017Win.23.10.2017
  4.2017aWin.17.11.2017
  5.2017Win.12.12.2017
  6.2017pWin.3.1.2018
14.  Účtovníctvo RO-Školy2.2017Win.28.2.2017
  3.2017Win.22.3.2017
  3.2017aWin.10.4.2017
  3.2017bWin.28.4.2017
  4.2017Win.23.10.2017
  4.2017aWin.17.11.2017
  5.2017Win.12.12.2017
  6.2017pWin.3.1.2018
15.  Vodné a stočné1.2017Win.8.2.2017
  2.2017Win.3.1.2018