Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2016Win.21.1.2016
  1.2016Win.14.1.2016
  2a.2016Win.28.4.2016
  2.2016Win.9.3.2016
2.  Fakturácia1.2016Win.3.2.2016
  2a.2016Win.7.3.2016
  2.2016Win.24.2.2016
3.  Majetok1.2016Win.19.1.2016
  2.2016Win.29.6.2016
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1a.2016Win.28.1.2016
  1.2016Win.7.1.2016
  2.2016Win.9.2.2016
  3.2016Win.17.3.2016
  4a.2016Win.4.1.2017
  4.2016Win.2.1.2017
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1a.2016Win.19.1.2016
  1.2016Win.14.1.2016
  2.2016Win.9.2.2016
  3.2016Win.21.3.2016
  4a.2016Win.13.1.2017
  4.2016Win.4.1.2017
6.  Ostatné miestne dane1.2016Win.25.1.2016
  2.2016Win.9.2.2016
  3a.2016Win.4.1.2017
  3.2016Win.12.12.2016
7.  Personalistika a mzdy pre win201601Win.29.1.2016
  201601aWin.4.2.2016
  201601bWin.11.2.2016
  201602Win.29.2.2016
  201603Win.31.3.2016
  201603aWin.7.4.2016
  201603bWin.22.6.2016
  201606Win.30.6.2016
  201606aWin.4.8.2016
  201611Win.1.12.2016
8.  Pokladňa1.2016Win.25.1.2016
  2.2016Win.22.3.2016
9.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2016Win.9.2.2016
  2.2016Win.9.9.2016
10.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2016Win.2.3.2016
11.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2016Win.1.3.2016
12.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2016Win.29.2.2016
  3.2016Win.1.4.2016
  4.2016Win.19.4.2016
  4.2016aWin.20.4.2016
  5.2016Win.29.6.2016
  5.2016aWin.8.7.2016
  5.2016bWin.22.7.2016
  5.2016cIWin.8.9.2016
  6.2016Win.17.10.2016
  6.2016awin.18.10.2016
  7.2016Win.1.12.2016
  7.2016aWin.28.12.2016
  7.2016bWin.29.12.2016
  7.2016cWin.30.12.2016
  8.2016pWin.26.1.2017
13.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2016Win.29.2.2016
  3.2016Win.1.4.2016
  4.2016Win.19.4.2016
  4.2016aWin.20.4.2016
  4.2016bWin.26.4.2016
  5.2016Win.29.6.2016
  5.2016aWin.8.7.2016
  5.2016bWin.22.07.2016
  5.2016cWin.13.9.2016
  6.2016Win.17.10.2016
  6.2016aWin.18.10.2016
  7.2016Win.1.12.2016
  7.2016aWin.28.12.2016
  7.2016bWin.29.12.2016
  7.2016cWin.30.12.2016
  8.2016pWin.26.1.2017
14.  Účtovníctvo RO-Školy2.2016Win.29.2.2016
  3.2016Win.1.4.2016
  4.2016Win.19.4.2016
  4.2016aWin.20.4.2016
  5.2016Win.29.6.2016
  5.2016aWin.8.7.2016
  5.2016bWin.22.7.2016
  5.2016cWin.13.9.2016
  6.2016Win.17.10.2016
  6.2016aWin.18.10.2016
  7.2016Win.1.12.2016
  7.2016aWin.28.12.2016
  7.2016bWin.29.12.2016
  7.2016cWin.30.12.2016
  8.2016pWin.26.1.2017