Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2014Win.5.3.2014
  1b.2014Win.11.3.2014
  1.2014Win.10.2.2014
  2a.2014Win.17.4.2014
  2.2014Win.14.4.2014
  3a.2014Win.17.10.2014
  3.2014Win.17.9.2014
2.  Fakturácia1.2014Win.5.2.2014
  2.2014Win.20.2.2014
  3.2014Win.4.6.2014
3.  Majetok1.2014Win.26.1.2014
  2.2014Win.24.4.2014
  3.2014Win.20.5.2014
  4.2014Win.27.6.2014
  5.2014Win.2.12.2014
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2014Win.7.1.2014
  1.2014aWin.23.1.2014
  2.2014Win.18.2.2014
  3.2014Win.21.5.2014
  4.2014Win.30.9.2014
  5.2014Win.18.12.2014
  5.2014aWin.8.1.2015
  5.2014bWin.19.1.2015
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2014Win.20.2.2014
  2.2014Win.19.3.2014
  2.2014aWin.26.3.2014
  3.2014Win.23.5.2014
  4.2014Win.22.12.2014
  4.2014aWin.17.2.2015
6.  Ostatné miestne dane1.2014Win.13.1.2014
  2.2014Win.21.2.2014
  3.2014Win.30.4.2014
  4.2014Win.1.12.2014
7.  Personalistika a mzdy pre win201401Win.3.2.2014
  201401aWin.5.2.2014
  201401bWin.10.2.2014
  201401cWin.21.2.2014
  201402Win.6.3.2014
  201403Win.4.4.2014
  201403aWin.11.4.2014
  201406Win.1.7.2014
  201408Win.2.9.2014
  201411Win.27.11.2014
8.  Pokladňa1.2014Win.20.1.2014
  2.2014Win.30.1.2014
9.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2014Win.27.1.2014
  2.2014Win.7.10.2014
10.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2014Win.24.2.2014
11.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2014Win.21.2.2014
12.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2014Win.25.1.2014
  2.2014Win.14.3.2014
  2.2014aWin.17.3.2014
  3.2014Win.4.4.2014
  3.2014aWin.29.5.2014
  3.2014bWin.16.6.2014
  4.2014Win.3.7.2014
  4.2014aWin.11.7.2014
  4.2014bWin.16.7.2014
  4.2014cWin.30.7.2014
  4.2014dWin.26.8.2014
  5a.2014Win.7.11.2014
  5.2014Win.4.11.2014
  6.2014Win.2.1.2015
  7.2014pWin.24.1.2015
13.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2014Win.25.1.2014
  2.2014Win.14.3.2014
  2.2014aWin.17.3.2014
  3.2014Win.4.4.2014
  4.2014Win.3.7.2014
  4.2014aWin.11.7.2014
  4.2014bWin.16.7.2014
  4.2014cWin.30.7.2014
  4.2014dWin.26.8.2014
  5a.2014Win.7.11.2014
  5.2014Win.5.11.2014
  6.2014Win.2.1.2015
  7.2014pWin.24.1.2015
14.  Účtovníctvo RO-Školy1.2014Win.25.1.2014
  2.2014Win.14.3.2014
  2.2014aWin.17.3.2014
  3.2014Win.4.4.2014
  4.2014Win.3.7.2014
  4.2014aWin.11.7.2014
  4.2014bWin.16.7.2014
  4.2014cWin.30.7.2014
  4.2014dWin.26.8.2014
  5a.2014Win.7.11.2014
  5.2014Win.5.11.2014
  6.2014Win.2.1.2015
  7.2014pWin.24.1.2015
15.  Vodné a stočné1.2014Win.28.1.2014
  1.2014aWin.4.2.2014
  2.2014Win.5.5.2014
  3.2014Win.18.6.2014
  4.2014Win.20.8.2014
  4.2014aWin.23.9.2014