Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2018Win.26.9.2018
  1.2018Win.21.9.2018
  2.2018Win.23.10.2018
2.  Fakturácia1a.2018Win.14.2.2018
  1b.2018Win.21.2.2018
  1.2018Win.6.2.2018
3.  Majetok1.2018Win.22.1.2018
  2.2018Win.3.8.2018
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2018Win.26.4.2018
  2a.2018Win.23.10.2018
  2.2018Win.11.9.2018
  3.2018Win.5.12.2018
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2018Win.17.7.2018
  2.2018Win.11.9.2018
  3.2018Win.5.12.2018
6.  Ostatné miestne dane1.2018Win.21.8.2018
  2.2018Win.11.9.2018
  3.2018Win.5.12.2018
7.  Personalistika a mzdy pre win201801Win.29.1.2018
  201801aWin.1.2.2018
  201801bWin.2.2.2018
  201801cWin.27.2.2018
  201801dWin.15.3.2018
  201804Win.27.4.2018
  201804aWin.10.5.2018
  201805Win.30.5.2018
  201805aWin.6.6.2018
  201806Win.27.6.2018
  201806aWin.2.7.2018
  201806bWin.18.7.2018
  201810Win.31.10.2018
  201810aWin.19.12.2018
8.  Pokladňa1a.2018Win.31.1.2018
  1b.2018Win.21.2.2018
  1.2018Win.25.1.2018
  2.2018Win.21.9.2018
9.  Poplatok za rozvoj a cintorín1.2018Win.20.11.2018
10.  Registratúra1a.2018Win.22.1.2018
  1.2018Win.14.12.2017
11.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2018Win.25.5.2018
  2.2018Win.18.7.2018
12.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2018Win.25.5.2018
  2.2018Win.19.7.2018
13.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2018Win.25.5.2018
  2.2018Win.19.7.2018
14.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2018Win.10.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018awin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
  3.2018dWin.21.5.2018
  3.2018eWin.30.5.2018
  4.2018Win.16.10.2018
  5.2018Win.29.11.2018
  6.2018pWin.12.1.2019
  6.2018paWin.13.1.2019
15.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2018Win.22.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018aWin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
  4.2018Win.16.10.2018
  5.2018Win.29.11.2018
  6.2018pWin.12.1.2019
  6.2018paWin.13.1.2019
16.  Účtovníctvo RO-Školy2.2018Win.10.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018aWin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
  4.2018Win.16.10.2018
  5.2018Win.29.11.2018
  6.2018pWin.12.1.2019
  6.2018paWin.13.1.2019
17.  Vodné a stočné1.2018Win.10.12.2018