Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2018Win.26.9.2018
  1.2018Win.21.9.2018
  2.2018Win.23.10.2018
2.  Fakturácia1a.2018Win.14.2.2018
  1b.2018Win.21.2.2018
  1.2018Win.6.2.2018
3.  Majetok1.2018Win.22.1.2018
  2.2018Win.3.8.2018
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2018Win.26.4.2018
  2a.2018Win.23.10.2018
  2.2018Win.11.9.2018
  3.2018Win.5.12.2018
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2018Win.17.7.2018
  2.2018Win.11.9.2018
  3.2018Win.5.12.2018
6.  Ostatné miestne dane1.2018Win.21.8.2018
  2.2018Win.11.9.2018
  3.2018Win.5.12.2018
7.  Personalistika a mzdy pre win201801Win.29.1.2018
  201801aWin.1.2.2018
  201801bWin.2.2.2018
  201801cWin.27.2.2018
  201801dWin.15.3.2018
  201804Win.27.4.2018
  201804aWin.10.5.2018
  201805Win.30.5.2018
  201805aWin.6.6.2018
  201806Win.27.6.2018
  201806aWin.2.7.2018
  201806bWin.18.7.2018
  201810Win.31.10.2018
8.  Pokladňa1a.2018Win.31.1.2018
  1b.2018Win.21.2.2018
  1.2018Win.25.1.2018
  2.2018Win.21.9.2018
9.  Poplatok za rozvoj a cintorín1.2018Win.20.11.2018
10.  Registratúra1a.2018Win.22.1.2018
  1.2018Win.14.12.2017
11.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2018Win.25.5.2018
  2.2018Win.18.7.2018
12.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2018Win.25.5.2018
  2.2018Win.19.7.2018
13.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2018Win.25.5.2018
  2.2018Win.19.7.2018
14.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2018Win.10.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018awin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
  3.2018dWin.21.5.2018
  3.2018eWin.30.5.2018
  4.2018Win.16.10.2018
  5.2018Win.29.11.2018
15.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2018Win.22.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018aWin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
  4.2018Win.16.10.2018
  5.2018Win.29.11.2018
16.  Účtovníctvo RO-Školy2.2018Win.10.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018aWin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
  4.2018Win.16.10.2018
  5.2018Win.29.11.2018
17.  Vodné a stočné1.2018Win.10.12.2018