Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2024Win.6.2.2024
2.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2024Win.2.1.2024
3.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2024Win.2.1.2024
  2.2024Win.22.2.2024
4.  Ostatné miestne dane1.2024Win.3.1.2024
5.  Personalistika a mzdy pre win202401Win.30.01.2024
  202401aWin.01.02.2024
  202401bWin.04.02.2024
6.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2024Win.22.2.2024
7.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2024Win.22.2.2024
8.  Účtovníctvo RO-Školy2.2024Win.22.2.2024
9.  Vodné a stočné1.2024Win.22.1.2024