Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2019Win.12.2.2019
  1b.2019Win.14.2.2019
  1.2019Win.8.2.2019
  2a.2019Win.18.4.2019
  2.2019Win.8.4.2019
  3a.2019Win.20.1.2020
  3.2019Win.16.12.2019
2.  Fakturácia1.2019Win.24.1.2019
  2.2019Win.21.3.2019
  3a.2019Win.1.10.2019
  3.2019Win.29.5.2019
3.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2019Win.18.2.2019
  2.2019Win.25.11.2019
4.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2019Win.15.2.2019
  2.2019Win.3.12.2019
  2.2019aWin.8.1.2020
5.  Ostatné miestne dane1.2019Win.6.11.2019
6.  Personalistika a mzdy pre win201901Win.30.1.2019
  201901aWin.7.2.2019
  201902Win.1.3.2019
  201902aWin.4.3.2019
  201903Win.2.4.2019
  201905Win.29.5.2019
  201905aWin.3.6.2019
  201906Win.27.6.2019
  201909Win.27.9.2019
  201911Win.28.11.2019
  201911aWin.15.1.2020
7.  Pokladňa1.2019Win.24.1.2019
  2.2019Win.29.5.2019
8.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2019Win.23.1.2019
9.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2019Win.23.1.2019
10.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2019Win.23.1.2019
11.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2019Win.21.2.2019
  2.2019aWin.25.3.2019
  3.2019Win.27.6.2019
  4.2019Win.16.9.2019
  5.2019Win.29.11.2019
  6.2019pWin.10.12.2019
12.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2019Win.21.2.2019
  3.2019Win.27.6.2019
  4.2019Win.16.9.2019
  5.2019Win.29.11.2019
  6.2019pWin.10.12.2019
13.  Účtovníctvo RO-Školy2.2019Win.21.2.2019
  3.2019Win.27.6.2019
  4.2019Win.16.9.2019
  5.2019Win.29.11.2019
  6.2019pWin.10.12.2019
14.  Vodné a stočné1.2019Win.3.12.2019