Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2015Win.13.1.2015
  1.2015Win.8.1.2015
2.  Fakturácia1.2015Win.29.5.2015
3.  Majetok1.2015Win.21.1.2015
  2.2015Win.19.2.2015
  3.2015Win.11.5.2015
  4.2015Win.8.7.2015
  5.2015Win.9.12.2015
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2015Win.2.3.2015
  2.2015Win.21.5.2015
  3.2015Win.24.8.2015
  4.2015Win.9.12.2015
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2015Win.17.3.2015
  2.2015Win.17.8.2015
  3.2015Win.9.12.2015
6.  Ostatné miestne dane1.2015Win.27.4.2015
  2.2015Win.17.8.2015
  3.2015Win.15.12.2015
7.  Personalistika a mzdy pre win201501Win.30.1.2015
  201501awin.4.2.2015
  201501bWin.13.2.2015
  201503Win.31.3.2015
  201506Win.30.06.2015
  201507Win.29.7.2015
  201509Win.30.9.2015
  201509cWin.15.1.2016
  201509dWin.22.1.2016
8.  Pokladňa1.2015Win.19.12.2014
  2.2015Win.19.3.2015
  3a.2015Win.19.6.2015
  3.2015Win.15.5.2015
9.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2015Win.17.8.2015
  2.2015Win.7.9.2015
10.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2015Win.4.2.2015
  3.2015Win.24.2.2015
  3.2015aWin.12.3.2015
  4.2015Win.10.4.2015
  4.2015aWin.22.4.2015
  4.2015bWin.18.5.2015
  4.2015cWin.10.6.2015
  5.2015Win.18.6.2015
  5.2015aWin.9.7.2015
  5.2015bWin.21.7.2015
  5.2015cWin.16.10.2015
  6.2015Win.26.10.2015
  6.2015aWin.27.10.2015
  6.2015bWin.30.10.2015
  7.2015Win.20.12.2015
  7.2015aWin.13.1.2016
  8.2015pWin.14.1.2016
11.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2015Win.4.2.2015
  3.2015Win.24.2.2015
  3.2015aWin.12.3.2015
  4.2015Win.10.4.2015
  4.2015aWin.22.4.2015
  4.2015bWin.10.6.2015
  5.2015Win.18.6.2015
  5.2015aWin.9.7.2015
  5.2015bWin.21.7.2015
  5.2015cWin.16.10.2015
  6.2015Win.26.10.2015
  6.2015aWin.27.10.2015
  6.2015bWin.30.10.2015
  7.2015Win.20.12.2015
  7.2015aWin.13.1.2016
  8.2015pWin.14.1.2016
12.  Účtovníctvo RO-Školy2.2015Win.4.2.2015
  3.2015Win.24.2.2015
  3.2015aWin.12.3.2015
  4.2015Win.10.4.2015
  4.2015aWin.22.4.2015
  4.2015bWin.10.6.2015
  5.2015win.18.6.2015
  5.2015aWin.9.7.2015
  5.2015bWin.16.10.2015
  6.2015Win.26.10.2015
  6.2015aWin.27.10.2015
  6.2015bWin.30.10.2015
  7.2015Win.20.12.2015
  7.2015aWin.13.1.2016
  8.2015pWin.14.1.2016
13.  Vodné a stočné1.2015Win.3.12.2015