Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2008Win.15.4.2008
  2.2008Win.22.10.2008
2.  Fakturácia1.2008Win.8.2.2008
  2.2008Win.4.3.2008
  3.2008Win.11.7.2008
  4.2008Win.1.8.2008
  5.2008Win.16.10.2008
3.  Majetok1.2008Win.14.1.2008
  2.2008Win.18.3.2008
  3.2008Win.17.7.2008
  4.2008Win.15.8.2008
  5.2008-aktual.Win.18.1.2009
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2008Win.9.1.2008
  2.2008Win.5.6.2008
  3.2008Win.9.7.2008
  4.2008aWin.3.2.2009
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2008Win.9.1.2008
  2.2008Win.18.3.2008
  3.2008Win.5.6.2008
  4.2008Win.9.7.2008
6.  Ostatné miestne dane1.2008Win.9.1.2008
  2.2008Win.5.6.2008
  3.2008Win.9.7.2008
7.  Personalistika a mzdy2.73Dos.29.1.2008
8.  Pokladňa1.2008Win.8.2.2008
  2.2008Win.4.3.2008
  3.2008Win.10.6.2008
9.  Pošta1.2008Win.15.8.2008
10.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2008Win.15.8.2008
  2.2008Win.25.9.2008
  3.2008Win.8.12.2008
11.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2008Win.4.2.2008
  2.2008Win.18.3.2008
  3.2008Win.24.6.2008
  4.2008Win.15.8.2008
  5.2008Win.25.9.2008
  6.2008Win.19.12.2008
  6.2008aWin.15.1.2009
12.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2008Win11.2.2008
  2.2008Win20.3.2008
  3.2008Win24.6.2008
  4.2008Win15.8.2008
  5.2008Win25.9.2008
  6.2008Win.22.12.2008
  6.2008aWin.15.1.2009
13.  Účtovníctvo RO-Školy1.2008Win.4.2.2008
  2.2008Win.18.3.2008
  3.2008Win.24.6.2008
  4.2008Win.15.8.2008
  5.2008Win.25.9.2008
  6.2008Win.22.12.2008
14.  Vodné a stočné2.2008Win.9.7.2008