Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2007Win.12.12.2007
  2.2007Win.15.6.2007
  3.2007Win.21.12.2007
2.  Kataster4.6.4Win.16.1.2007
3.  Majetok1.2007Win.15.3.2007
  2.2007Win.3.9.2007
  4.2007Win.22.10.2007
  5.2007Win.21.11.2007
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2007Win.9.1.2007
  2.2007Win.22.1.2007
  3.2007Win.21.3.2007
  4.2007Win.15.6.2007
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2007Win.9.1.2007
  2.2007Win.22.1.2007
  3.2007Win.25.5.2007
6.  Ostatné miestne dane1.2007Win.9.1.2007
  2.2007Win.24.5.2007
7.  Personalistika a mzdy2.67 akt.DOS.24.1.2007
  2.68DOS.12.2.2007
  2.69DOS.13.4.2007
  2.70DOS.3.9.2007
  2.70 akt.DOS.18.7.2007
  2.71DOS.22.10.2007
  2.71 akt.DOS.21.11.2007
  2.72DOS.21.12.2007
8.  Pokladňa1.2007Win.22.1.2007
  2.2007Win.21.3.2007
9.  Pošta1.2007Win.23.1.2007
  2.2007Win.21.12.2007
10.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2007Win.15.3.2007
11.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2007Win.22.1.2007
  2.2007Win.21.3.2007
  3.2007Win.18.6.2007
  4.2007Win.21.12.2007
12.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2007Dos.7.2.2007
  1.2007Win.3.10.2007
  2.2007Dos.16.3.2007
  3.2007Dos.18.6.2007
13.  Účtovníctvo RO-Školy1.2007Win.7.2.2007
  2.2007Win.21.12.2007
14.  Vodné a stočné1.2007Win.22.1.2007
  2.2007Win.8.6.2007